Човек и мениджмънт

Енергийният потенциал на бъдещите фирми и на фирмите с бъдеще

В живота на всяка култура идва време за промяна. Когато моментът назрее, промяната се случва естествено. Тогава отделният човек става по-индивидуален, по-бдителен, по-съзнателен, по-интуитивен, а културата – по-уникална, по-човечна, по-извисена духовно.

От какво се нуждае всяко общество, всяко предприятие, всеки мениджър, всеки сътрудник на фирма или най-общо казано – организация? От способност да просъществува! От перспектива за бъдещо развитие. Просто от бъдеще. И тъй като – по думите на поета Райнер Мария Рилке – бъдещето се разкрива дълго преди да настъпи, целта на тази книга е да послужи за ръководство както на ръководещите, така и на ръководените по пътя им към него. В този смисъл тя е предназначена за широк кръг читатели.

Описание

Книгата прехвърля онзи дългоочакван и крайно необходим мост между икономиката и духовността, парите и духа, работата и любовта. Авторът разкрива на ясен и конкретен език криещите се в “новата” икономика потенциали и възможностите за изграждане на бъдещето в полза на живота. Той описва живо и убедително как мениджърите в деловия свят държат в ръцете си енергийния ресурс на фирмата и как нивото на тяхното съзнание се отразява на рентабилността й като цяло. Аналогиите с управлението на обществото в този контекст се открояват от само себе си.

Допълнителна информация

ISBN 10

954-8692-29-5

ISBN 13

978-954-8692-29-8

Размер, страници

13х20 см, 184 стр.

Author