Цялостно изцеление

Не само Старият завет, но и цялото време след Христа е изпълнено с пророчества. За жалост, институционализираната църква почти не им е обръщала внимание. С натрапената и необяснима теза, че краят на откровенията ще дойде най-късно след смъртта на Апостолите, на гласа на Светия Дух е отредено минимално пространство. Но тази теза е била опровергана не веднъж през вековете от плеядата пророци Й. фон Фиори, Я. Бьоме, Е Сведенборг, Я. Лорбер и много други, които не остават незабелязани дори и от църквата. Чрез Яков Лорбер обаче Духът на истината се е пролял досущ рогът на изобилието. “Дори да прибегнем до дълбинната психология, не ще обясним феномена Лорбер. Четейки произведенията му, осъзнаваме, че съдържащата се в тях информация надхвърля ограниченото човешко знание. За усвояването й не би стигнал цял един живот. Тя не би могла да бъде плод и на най-богатата фантазия. Също толкова невъзможно е творчеството на Лорбер да се подведе под знаменателя на философията и теологията. Както във всички останали познати ни пророчески прозрения, и в неговите присъства нещо необяснимо…”

Хелмут фон Швайниц, теолог

В книгата “Цялостно изцеление” са събрани откъси от огромното наследство на Якоб Лорбер, отнасящи се до духовната анатомия на човека, причините и предназначението на болестите и страданията, начините за тяхното преодоляване, живота с Бог и без Бог. … Когато всичко у човека е станало небесно, небесно става и обкръжението му. Дните и нощите му се изпълват със свят покой и светлина за чистата му, единена с духа си душа…

Допълнителна информация

ISBN

954-8692-18-Х

Размер, страници

13х20 см, 264 стр.

Превод

Колектив

Корица

Таня Захариева

Author