Текстове от Библията

Скрит смисъл и тълкувания

Във всяка една епоха е имало чисти и боголюбиви хора, които са чували Божия глас в сърцето си. На много места в Стария завет срещаме известните думи на пророка: „И Господнето слово дойде към мене.“ Свидетелства за вътрешно откровение откриваме и в редица новозаветни писания, като например в „Откровение от Йоан“. През следапостолската епоха църковните отци Йероним и Августин, а по-късно и средновековните мистици Бернар от Клерво, Таулер, Сузо, Томас а Кемпис и други също са отдавали голямо значение на откровението. Якоб Бьоме (около 1600 година) и Емануел Сведенборг (около 1700) са писали творбите си, вдъхновени от своите видения и интуитивни прозрения.

Те не са били пророци в същинския смисъл обаче, тъй като не са притежавали вътрешното слово. Но то е било дадено на мнозина други, сред които страсбургският търговец Рулман Мерсвин, написал през 1350 година „Деветте канари“, лютеранският пастор от северна Германия Й. В. Петерсен, автор на „Хиляда пътеки на духа“ (около 1700 година) и Йоханес Тенхард от Нюрнберг, издал през 1712 година дори „Упътване във вътрешното слово Божие“.

Описание

Ала далеч по-значими от произведенията на изброените просветлени Божии служители са откровенията, оставени ни в наследство от ясновидеца и пророка Якоб Лорбер. Чрез този обикновен и духовно чист човек Господ ни е дал едно Ново откровение за Своята воля и за предопределението на света и хората, в което допълва, утвърждава и разяснява Светото писание.

Като най-всеобхватни и поради това може би най-стойностни произведения от богатото му наследство се отличават десеттомното „Евангелие от Йоан“ и „Домът Господен“. Не по-малко значими обаче са и онези, чиято основна тема е отвъдното, а на първо място сред тях са „Епископ Мартин“ (един том), „От ада до рая“ (два тома) и „Духовното слънце“ (два тома).
Като приложение или бележки към втория том на „Духовното слънце“ Лорбер пише една поредица от разяснения на библейски текстове, които в тази книга са представени под заглавието „Текстове от Библията. ­ Скрит смисъл и тълкувания“.

Издателство Лорбер

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8692-30-4

Размер, страници

13х20 см, 168 стр.

Превод

Добромила Парушева

Корица

Таня Захариева

Author