Седемте степени на увереност, от които се нуждаят децата

Най-новите открития на еволюционната педагогика®

Да станеш човек означава да се изправяш бавно.
Да живееш означава да се раждаш бавно.
Би било прекалено лесно, ако всичко се получаваше отведнъж.
Като се опират на науката за мозъка и на теорията за еволюцията от перспективата както на биологията, така и на културологията, авторите на метода „еволюционна педагогика” предлагат изпитана и утвърдена в практиката им на учебни консултанти стратегия за отстраняване на поведенчески блокажи и дефицити и за овладяване степените на увереност, необходими за ползотворно учене и пълноценни човешки взаимоотношения.
Да си уверен във всякакви ситуации е компетентност, която животът изисква от нас. За съжаление, образователната система все още свързва компетентността единствено с интелектуалното знание.

Описание

А да си истински компетентен означава не само да си видял или чул нещо, а да си го преживял, изпробвал и осъзнал, тоест – да си пораснал.
Порасналият знае кой е и поема отговорност за себе си.
Постигналият зрелост като личност развива способности, благодарение на които е в състояние да посрещнеш позитивно и еднакво успешно двигателните, емоционалните и духовните нужди на живота.
Използваните от еволюционната педагогика подходи и упражнения са гениален по своята простота и валиден за всички възрасти начин за едновременното усвояване на тези различни способности и адекватното им прилагане в ежедневието.

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8692-35-9

Размер, страници

13х20 см, 136 стр.

Превод

Бояна Петкова

Корица

Таня Захариева

Author