Пътуването на Кокошкин

В този неголям по обем роман присъства с най-драматичните си събития цял един век човешка история, въплътена в житейската история на основния персонаж Фьодор Кокошкин. Действителни факти и фикция в няколко хронологически непоследователно разположени времеви линии, с чието наслагване накрая се проявява и по-голямата картина: пътуването на вече възрастния Кокошкин през 2005 г. от Европа за САЩ на презокеанския кораб „Куин Мери 2” след краткото му завръщане по местата на детството и младостта му, бягството на 11-годишното момче и майка му от Петербург през 1918 г. в още незавзетата от болшевиките Одеса, а по-късно – от Одеса в Берлин, годините на емиграция в Берлин и Прага през двайсетте и началото на трийсетте години на ХХ век, настъпателният марш на националсоциализма, повторното пребиваване на руския американец Кокошкин в Чехословакия през 1968 г. тъкмо преди задушаването на Пражката пролет. Линии, на които се проследяват и отрязъци от живота на Бунин, Ходасевич, Берберова, Горки… Линии, на които всяка среща и раздяла е директно свидетелство за естествената съпричастност, отчуждението или духовната нищета на човека.

Ханс Йоахим Шедлих е майстор на дистанцираното, безкоментарно, безоценъчно разказване, крайно лаконично и пестеливо като изразни средства, но предизвикващо у читателя неочаквано силен емоционален отклик.

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8692-48-9

Размер, страници

13х20 см, 168 стр.

Превод

Даря Хараланова

Корица

Таня Захариева

Author