Писмата на Авгар Укама, цар на Едеса, и Иисус от Назарет

Малко евангелие в епистоларна форма

Смятаният за най-значим историограф на християнската древност Евсевий Кесарийски дава обстойни сведения за писмата, разменени между Иисус от Назарет и цар Авгар V Укама, коитооткрива през IV век в архивите на град Едеса. Две от тях той превежда на гръцки “с голямо прилежание”, както сам твърди, и ги включва в първата книга на своята десеттомна “Църковна история”. “Блажен си, Авгаре, задето повярва, без да Ме видиш! Понеже за Мен е написано, че тези, които Ме видят, няма да повярват в Мен, а тези, които не са Ме видели, ще повярват и ще наследят живот вечен!”

Допълнителна информация

ISBN–10

954-8692-28-7

ISBN–13

978-954-8692-28-1

Размер, страници

16.6×11.4 см, 72 стр.

Превод

Добромила Парушева

Корица

Таня Захариева

Author