Отвъд децата индиго

Новите деца на прага на петия свят

„Ще се родят много деца, които ще разбират от електроника и ядрена енергетика също толкова добре, колкото и от други форми на енергия. От тях ще израснат учени и инженери на една нова епоха, разполагаща със силата да унищожи цивилизацията, ако не се научим да живеем съобразно духовните закони.”

Едгар Кейси

На прага на тази нова епоха науката и духовността започват да се допълват взаимно, пророчествата и прогнозите – да съвпадат и истината – да се разкрива „в двете страни на медала”. Всичко, което се случва днес, е вътрешно свързано – това са синхроничните движения на един и същ еволюционен скок. Свидетели сме на симултанен процес на еволюция и деволюция, протичащ по начини, които ни забавляват, ужасяват или учудват.

Описание

Мнозина смятат, че календарът на маите отразява края на историята на познатия ни, основан върху дуалността и разделението свят. Но дали последният ден в този календар е денят на Страшния съд или бележи началото на нов цикъл и обозначава пространствено-времевия портал, през който ни предстои да прекрачим към нов живот и нови светове на възможности? И дали предсказаното от инките „време отвъд времето, когато Земята ще се обърне”, се отнася за идните години?

Като използва широк кръг от източници и собствените си заключения в резултат на дългогодишната си изследователска работа, П. М. Х. Етуотър систематизира огромен обем знания, за да ни помогне да осмислим усещаното от всички напрежение пред лицето на неизвестността и да осъзнаем предизвикателствата при отглеждането на днешните деца. Деца, които се отличават от всички предходни поколения, не подлежат на никакво категоризиране и като цяло притежават качествата, приписвани само на „групата избрани”, на така наречените „индиго” (или пък „кристални”, „звездни” и „небесни”).

Според П. М. Х. Етуотър характерното за тази група не е изключителна привилегия, понеже е видно, че е присъщо на повечето малки жители на планетата, дори те да не са с виолетова аура, да не са „хибриди от друга планета” и да не притежават божествена мъдрост. Но ако шумотевицата около „индигото” ни е накарала да забележим дори само това, тя вече ни е направила голяма услуга, изправяйки ни за пореден път пред необходимостта да поемем своята отговорност на възрастни. Защото новите поколения притежават силата да преведат човечеството през „портата на маите”, но и енергията, която може да отключи както позитивни, така и негативни събития от решаващо значение за цялото човечество.

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8692-38-0

Размер, страници

14.5×21.5 см, 240 стр.

Author