Децата на новото хилядолетие

Феноменът индиго

Те са по-развити от повечето от нас. Знаят какво е любов и се уповават на интелигентността на сърцата си. Притежават силно развита интуиция и умеят да се свързват с вътрешното си знание. Наричат ги “индигови” по цвета на чакрата, позната като “трето око”. Наричат ги “нови”, защото са мостът към новия вид човек, който ще живее със съзнанието за духовната си същност. Тези деца не могат да се примирят с онова, което човечеството е проспало и смятало за приемливо с векове. Те изобщо не се нуждаят от родители, чиито представи за родителството са като досегашните, нито от училището, каквото е в момента. Сега идват като по поръчка, за да не ни оставят на мира, докато не променим себе си и света.

„На земята се появяват човешки същества от нов вид – същества, които може да се окажат естествените носители на по-висока форма на съзнанието. Ние едва сега започваме да разбираме, че те са сред нас…”

Боб Фрисъл, из „Ти си духовно същество с човешко преживяване”

Описание

„Обществото вярва в еволюцията, но само в минало време. Мисълта, че в нашия свят може да се наблюдава промяна в човешкия ум и емоционалност, по-скоро го тревожи и то предпочита да я игнорира. ”

Наташа Ставрева, педагог и хромотерапевт

„Децата-индиго са около нас и не са “проблем”, а са носители на решения за нашите проблеми. Ето защо е важно тези книги да достигнат до повече хора, за да приемем по позитивен начин новото, което идва с децата, и да откликнем с готовност сами да се променяме в този толкова динамично променящ се свят.”

Д-р Тодор Господинов, лекар, психотерапевт, Бахов терапевт

Допълнителна информация

ISBN

954-8692-16-3

Корица

Таня Захариева

Author ,