Детство Иисусово

Евангелие от Иаков

Учениците казаха на Исус: “Знаем, че ще ни оставиш. Кой тогава ще ни бъде водач?” Исус им отвърна: “Където и да спре, идете при Иаков Праведния…” (Евангелие от Тома, притча 12)

Иаков е най-малкият син на Йосиф от първия му брак. При раждането на Младенеца той е на около 15 години и по силата на традицията поема ролята на “Негова бавачка. Неслучайно посланието на апостол Иаков се приписва на него. Според Евсевий той носи прозвището “Праведния” и е убит от юдеите с камъни през 62 г. от н.е.

Иаков записва събитията от онова време и изричаното от Младенеца, който ту бърбори в люлката като дете, ту проповядва като мъдрец. “Но Аз ти казвам: всеки, който не ме е носил в сърцето си като дете, по-късно ще бъде смазан под тежестта Ми. Който обаче Ме държи в сърцето си, докато съм малък и слаб, той ще Ми бъде драгоценен брат!” (Детство Иисусово, 157:6-11)

“Евангелие от Иаков” с право може да се нарече най-съкровеният и любвеобилният от всички разкази за детството на Исус.

Допълнителна информация

ISBN

954-8692-12-0

Размер, страници

13х20 см, 560 стр.

Превод

Колектив

Корица

Таня Захариева

Author