Разпродажба!

Градината на заминалите си котки

Билге Карасу (1930‒1995), наричан „тихият гигант“ на турската литература, е автор на романи и разкази, които се родеят с най-добрите образци на модернистичната проза.
„Градината на заминалите си котки“ (1980) е представително произведение за завладяващия повествователен свят на Карасу, чийто плавен, изящен език напомня езика на  приказките, които ни връщат към най-дълбоките нива на човешкото съзнание. Дванайсетте истории в книгата, съответстващи на часовете от обед до полунощ, са обединени от  вечните теми за природата на любовта и за срещата с другия като възможност за самопознание и лична трансформация. Чуждостта в съвременното й още по-болезнено значение,  търсенето на убежище и идентичност, е проблемният фокус в повечето от тях на фона на понякога средновековна или фантастична атмосфера.

Описание

Свързани помежду си чрез символични нишки, които не се разпознават на пръв поглед и се събират едва в тринайсетата история, те образуват многоизмерно, мозаечно, богато на метафори цяло, на свой ред вградено в също толкова необичайна наративна рамка.

Турската литературна критичка Фюзун Акатлъ сполучливо описва подхода на Билге Карасу да вплита различни фрагменти и сюжети в самостойна поетическа тъкан като „мозайка“ ‒ метафора, която същевременно е подходяща и за типографията на текста. Като пътешествениците в историите, читателите са конфронтирани с подобна на лабиринт система от многозначни символи, чиято заплашителност се основава на самата себе си. Принципът на накъсване и вграждане, който проличава и в абзаците с отстъп или в курсив, отнема на нас като читатели сигурната почва на недвусмислени референции и ни кара да осъзнаем симултанността на мисловните потоци. Мотото на книгата точно изразява особената притегателност на тези фантастични разкази: „Най-истинска е приказката, от която се боим и без да я разбираме“.

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8692-908

Размер, страници

20х13 см., 338 стр.

Корица

Кирил Златков

Превод

Ивайло Хранов

Author ,