Веднъж през август

„От известно време Илко Димитров прекрачи границата на поезията и навлезе в собствен жанр – на границата между проза и поезия, като тази граница постоянно се мести. Резултатът е, че неговите книги стават все по-задълбочени, но и отдалечени от т.нар. „философска поезия“.

Защото поезията на Илко Димитров не търпи етикетите. Тя сякаш постигна някакъв предел в трагическото търсене на смисъла на човешкото съществуване и в последната му книга „Веднъж през август“ прекрачва отвъд този предел, за да се завърне към приказката за живота:

„Не искам да слушам твоята приказка за смъртта./ Тя не ми говори нищо, защото/ разказва само за твоята смърт. Разкажи ми/ приказката си за живота, в нея ще има/ за всеки по нещо.“

Описание

Да се завърне към лекотата на естествеността. Да оставя реката да тече край него, докато я наблюдава. Именно в това наблюдение, с окото, което проследява пътя на водата, е ключът към тази книга, в която Илко Димитров продължава, както досега, да се занимава със сложността на днешното битие, на историята, на писането, въобще на „големите теми“, които са „плътни и непроницаеми“. Силата и новото в тази книга са във вече усъвършенстваното умение да бъде едновременно и дълбок, и логичен, и автентичен.“

Силвия Чолева

„Стихосбирките на Илко Димитров винаги са концептуални, сериозни, посветени на големите въпроси на съществуването, питащи за смисъла и за ставането на нещата. Въпроси, които са по-характерни за поезията от високата модерност, а не за постмодерното време, което толкова залага на игрите и ирониите. Но с това не искам да кажа, че постмодерното не е повлияло на неговата поезия. Напротив, повлияло е, но не толкова на ниво техники на писане, колкото като начин на мислене. И дори не просто постмодерното, а онова следпостмодерно, което стъпва на големите кризи, белязващи настоящето ни.“

Aмелия Личева

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8692-88-5

Размер, страници

17х14 см., 64 стр.

Корица

Румен Евтимов

Author ,