Бъдещето между нас

Вярвам на поети,
които „благодарят на думите“
и ги обичат.

Федя Филкова

Обичливият и смирен, и благодарен свят на тези стихотворения. Но свят борбен и точен. Стоянка Грудова създава усещане за нравствена категоричност и същевременно за тайна и грижа, за преклонение. Тази книга говори скромно и дори тихо пред детското могъщество на Живота.

Марин Бодаков

Допълнителна информация

ISBN

978-954-8692-56-4

Размер, страници

12х19 см, 64 стр.

Корица

Иво Рафаилов

Author ,