Репетиране на своята смърт

Репетиране на своята смърт

В „Репетиране на своята смърт“ проличава умението на авторката да помирява по неподражаем начин личното си преживяване на света с Историята.

Когато земята и морето са си говорили високо през юли, нашите гласове – балтийски, германски, идиш, шведски, славянски – са си предоставяли равни права: всички сме дошли от другаде. На брега, където да си ловим прехраната и да сеем слънца.“

Прочети още: Репетиране на своята смърт (фрагменти)