Откровения

Отвъд прага

Отвъд прага
Отвъд прага

Сцени от живота след смъртта

 

Повярвайте ми на мен, който ви говоря от отвъдното: колкото по-голям е кръстът на човека и колкото по-трудно го носи той, толкова по-леко и незабележимо ще бъде неговото преминаване от света на материята в света на Духа. Понеже всичко онова, което върви по стъпките Христови, трябва по-напред да извърви пътя на плътта.

Детство Иисусово

Детство Иисусово
Детство Иисусово

Евангелие от Иаков

 

Учениците казаха на Исус: “Знаем, че ще ни оставиш. Кой тогава ще ни бъде водач?” Исус им отвърна: “Където и да спре, идете при Иаков Праведния...” (Евангелие от Тома, притча 12)

Иаков е най-малкият син на Йосиф от първия му брак. При раждането на Младенеца той е на около 15 години и по силата на традицията поема ролята на “Негова бавачка. Неслучайно посланието на апостол Иаков се приписва на него. Според Еузебий той носи прозвището “Праведния” и е убит от юдеите с камъни през 62 г. от н.е.

Благословената Мария за пътя на душите

Благословената Мария
Благословената Мария

Освен че са част от литературната история на ранното християнство, апокрифните текстове представляват любопитно и интригуващо четиво и за съвременния читател. По повод откритието си, чието първо издание през 1904 г. е в 155 екземпляра, изследователят на античната литература, шотландецът Кенет Съливан Гутри пише: “... нека читателят, комуто поученията на блажената Мария за прераждането могат да се сторят странни, поразмисли над факта, че то присъства в по-добре запазените книги на Новия завет като всеобщоразпространена вяра в Палестина по времето на Исус”.

Цялостно изцеление

Цялостно изцеление
Цялостно изцеление

Не само Старият завет, но и цялото време след Христа е изпълнено с пророчества. За жалост, институционализираната църква почти не им е обръщала внимание. С натрапената и необяснима теза, че краят на откровенията ще дойде най-късно след смъртта на Апостолите, на гласа на Светия Дух е отредено минимално пространство. Но тази теза е била опровергана не веднъж през вековете от плеядата пророци Й. фон Фиори, Я. Бьоме, Е Сведенборг, Я. Лорбер и много други, които не остават незабелязани дори и от църквата. Чрез Яков Лорбер обаче Духът на истината се е пролял досущ рогът на изобилието.

Текстове от Библията

Текстове от Библията
Текстове от Библията

Скрит смисъл и тълкувания

Във всяка една епоха е имало чисти и боголюбиви хора, които са чували Божия глас в сърцето си. На много места в Стария завет срещаме известните думи на пророка: И Господнето слово дойде към мене. Свидетелства за вътрешно откровение откриваме и в редица новозаветни писания, като например в Откровение на Иоан. През следапостолската епоха църковните отци Иероним и Августин, а по-късно и средновековните мистици Бернар от Клерво, Таулер, Сузо, Томас а Кемпис и други също са отдавали голямо значение на откровението. Якоб Бьоме (около 1600 година) и Емануел Сведенборг (около 1700) са писали творбите си, вдъхновени от своите видения и интуитивни прозрения. Те не са били пророци в същинския смисъл обаче, тъй като не са притежавали вътрешното слово. Но то е било дадено на мнозина други, сред които страсбургският търговец Рулман Мерсвин, написал през 1350 година Деветте канари, лютеранският пастор от северна Германия Й. В. Петерсен, автор на Хиляда пътеки на духа (около 1700 година) и Йоханес Тенхард от Нюрнберг, издал през 1712 година дори Упътване във вътрешното слово Божие.

Писмата на Авгар Укама, цар на Едеса, и Иисус от Назарет

Писмата на Авгар Укама, цар на Едеса, и Иисус от Назарет
Писмата на Авгар Укама, цар на Едеса, и Иисус от Назарет

Смятаният за най-значим историограф на християнската древност Евсевий Кесарийски дава обстойни сведения за писмата, разменени между Иисус от Назарет и цар Авгар V Укама, коитооткрива през IV век в архивите на град Едеса. Две от тях той превежда на гръцки “с голямо прилежание”, както сам твърди, и ги включва в първата книга на своята десеттомна “Църковна история”.