Роз-Мари Франсоа

Роз-Мари Франсоа, родена през 1939 година в Белгия, се самоопределя като рапсод, подобно на странстващите поети в древна Елада, които „съшивали“ песни. Автор на около трийсет книги в различни жанрове. Доцент в Лиежския университет. Доктор хонорис кауза на университета в Рига. Разнообразното й творчество е превеждано на дванайсет езика.
ImageИме
Репетиране на своята смъртРепетиране на своята смърт