Иржина Прекоп


Иржина Прекоп, родена през 1929 г., е психолог с научна степен “доктор”. Значителна част от професионалната й кариера преминава в отделението по смущения в личностното развитие при щутгартската болница “Олга хоспитал”. Иржина Прекоп става широко известна с въвеждането и прилагането на терапията с държане в здрава прегръдка в случаи на аутизъм и властолюбие. Нейните събрали целия й терапевтичен опит книги като “Ние имаме увредено дете“ (1979), “Ако беше ме прегърнал” (1989), “Децата са гости, които питат за пътя” (1990) и “Неспокойните деца“ (1993) - в съавторство с Кристел Швайцер, “Съкровището в нашите деца” (2006) – в съавторство с Гералд Хютер, и много други се превърнаха в настолно четиво за новото поколение родители в Германия, а чрез многобройните си преводни издания - и в цяла Европа.

ImageИме
Малкият тиранинМалкият тиранин