Д-р Валтер А. Кох


Д-р Валтер А. Кох (1895-1970) се изявява най-напред през 1927 г. като сътрудник на списания за астрология. Чрез многото си публикации става известен в страната и чужбина. В 2500-годишната история на астрологията никой друг не се е занимавал толкова интензивно с проблема на домовете, както той. Д-р Валтер Кох, човек с невероятно излъчване и една от най-вещите личности в тази наука, се запознава с астрологическото виждане за света по време на културноисторическите си изследвания на античността. През 1959 г. заедно с В. Кнапих – директор на библиотека – той публикува специализирана разработка върху една от основните теми в астрологията, която озаглавява „Хороскоп и небесни домове – основи и древност“. За първи път този гениален изследовател успява по мястото на раждане да изчисли междинните домове и асцендентите. Още през 30-те години д-р Кох е сътрудник на известното по онова време списание на д-р Корш в Дюселдорф „Зенит“ и през дългия си живот е заемал различни длъжности в астрологически дружества. От 1933 г. участва в изпитните комисии за астролози, член е на изследователския кръг около Ханс Генуит. Д-р Кох е международноизвестен учен. Статиите му „Загадката на точката на щастието“ и „Йоханес Кеплер“ са публикувани във френски и американски списания. Той е почетен член на обществата на учените-астролози в Брюксел (Брахи) и в Париж (Барбо и Коломбе). В своето списание „Космос“ американското дружество „Айсър“ публикува през 1969 г. неговата биография и представя изработената от него система на домовете на рожденото място.

ImageИме
Твоят цвят – твоят характерТвоят цвят – твоят характер