Лудвиг Конеберг & Силке Грамер-Ротлер


Лудвиг Конеберг, доктор по философия, педагог, консултант по проблеми в обучението, директор на Института по практическа педагогика в Мюнхен и на частното Висше училище по философия и практическа педагогика в Тургау. Преподава своя метод от 1990 г. Автор на бестселъра „Кинезиология за деца”.

Силке Грамер-Ротлер е консултант по практическа педагогика, последовател на Мария Монтесори и преподавател, ангажиран с допълнителното обучение на педагози. Живее със семейството си в Констанц.

Двамата са съавтори на книгите „Размърдай си мозъка. Седем физически упражнения за умни деца” (2004) и "Седемте степени на увереност, от които се нуждаят децата" (2006), в които те за първи път излагат принципите на създадения от тях метод за разгръщане на умствения и творческия потенциал. Наречен еволюционна педагогика® поради това, че взема за отправна точка седемте степени в еволюционното развитие на човека и неговия мозък, той е еднакво ефективен и за деца, и за възрастни. Смята се за революционно откритие, чието практическо приложение е удивително просто и по-скоро прилича на игра.

За повече информация:

Institut für Praktische Pädagogik IPP
Ludwig Koneberg M.A.-Phil.
E-Mail: Info@institut-pp.com
www.institut-pp.com


Praxis für Praktische Pädagogik
Silke Gramer-Rottler
Е-Мail: silkerottler@aol.com
www.praktische-paed.net

ImageИме
Размърдай си мозъкаРазмърдай си мозъка
Седемте степени на увереност, от които се нуждаят децатаСедемте степени на увереност, от които се нуждаят децата